Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

С Постановление № 58 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп (наредбата за достъпа) в чл. 2 от същата е създадена ал. 5, съгласно която на всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ.

Съгласно § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на наредбата електронната автентификация е процес на установяване или потвърждаване автентичността на лицето посредством електронно генериран уникален идентификационен номер на задължително здравноосигурено лице.

Изискването е в сила от 1 октомври 2016 г. и следва да бъде прилагано от всички лечебни заведения при оказване на медицинска помощ по отношение на задължително здравноосигурени лица. 

В тази връзка и като продължение на приложението на електронния автентификатор, с разпоредбите на чл. 4, ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 2, чл. 27 и чл. 29, ал. 2, т. 2  от Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 8 от 2016 г.) са въведени конкретни възможности за неговата употреба в дейността по профилактика и диспансеризация. По-специално въведени са правила за предоставяне на медицинска информация и за потвърждаване на извършените на пациента медицински дейности посредством електронно автентификиране като един от допустимите по нормативния акт способи за това.

Електронна поща за изпращане на становища, предложения и възражения по проекта - delovodstvo@mh.government.bg . 


Дата на откриване: 7.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари