Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на Национална програма "България в ЦЕРН", определяне на министъра на образованието и науката за национален координатор на участието на Република България в ЦЕРН и създаване на междуведомствена работна група ...

Република България е пълноправен член на ЦЕРН от 11 юни 1999 г. въз основа на Указ № 153 на Президента на Република България.

ЦЕРН е най-голямата и авторитетна междуправителствена организация на Европа за фундаментални научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици, както и такива, които са на границата на физиката на елементарните частици и ядрената физика. Най-важният резултат от участието на България в ЦЕРН е, че интеграцията и сътрудничеството в изследване структурата на материята оказват изключително плодотворно влияние за развитието на много научни области у нас, като физика на високите енергии, ядрена физика, информатика, електроника, медицина и др.

С приемането на Националната програма се цели осигуряването на пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН.


Дата на откриване: 17.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари