Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Предлагат се изменения на съществуващите такси и се въвеждат нови такси за предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги свързани с тях, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент (ЕС) № 414/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 06.05.2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012.


Дата на откриване: 20.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари