Обществени консултации

Инструкция за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи

В Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО, Обн. ДВ. бр. 61 от 2015 г.) са предвидени съвместни инструкции на министъра на вътрешните работи и началника на НСО:
А. Във връзка с института на задържане по ЗНСО, редът за упражняване на правомощията, свързани с осъществяване на взаимодействието между офицерите и сержантите от Националната служба за охрана и полицейските органи, се определя с инструкция, издадена съвместно от министъра на вътрешните работи и началника на НСО (чл. 36, ал. 8 от ЗНСО).
Б. Информационният обмен и взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана се урежда със съвместни инструкции (чл. 23, ал. 6 от ЗНСО).
В. При изпълнение на задачите си Националната служба за охрана взаимодейства с органите от изпълнителната власт по ред, определен в съвместни инструкции на съответните ръководители (чл. 37, ал. 1 от ЗНСО).
С инструкцията се урежда взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на дейностите, възложени им със закон.


Дата на откриване: 22.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари