Обществени консултации

Проект на на Наредба за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

Цели се да бъдат уредени условията и редът за изплащане на обезщетения на държавните служители, с правоотношения по ЗМВР. С Наредбата се уреждат условията и редът за изплащане на обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение, за неизползван платен годишен отпуск, при незаконно прекратяване на служебното правоотношение, за претърпяна телесна повреда или смърт, при преместване на работа в друго населено място и транспортните разходите за това и на допълнително вещево имущество. Създава се уредба за прилагането на еднакъв подход при изплащане на обезщетенията чрез въвеждане на справки по образец. Предвидено е екземпляр от тях да бъде предоставян на служителя за запознаване с начина на формиране на съответното обезщетение и размерите им, които следва да му бъдат изплатени. В Заключителните разпоредби на Наредбата е предвидено същата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“


Дата на откриване: 23.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари