Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Проектът на наредбата има за цел:

- актуализиране на изискванията за разполагане на пунктовете за мониторинг, документирането и периодичният преглед на пунктовете за мониторинг;

- актуализиране на изискванията за осигуряване на качество на измерванията за оценката на качеството на атмосферния въздух;

- актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проби и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти;

- отстраняване на неточности и технически грешки.


Дата на откриване: 24.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 април 2017 г. 11:53:37 ч.
GreenpeaceBulgaria

Становище за Наредба 12

Здравейте, 

В предвидения срок подаваме становище по предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух („Наредбата“).

Пълният текст на становището на "Грийнпийс"-България и ЕС "За Земята" можете да намерите на този линк:

https://secured-static.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Climate%20and%20Energy/Position%20Ordinance%2012.pdf

Благодаря.

Теодора Стоянова

Координатор "Климат и енергия"

"Грийнпийс"-България