Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Филиал в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Видин

С проекта на Постановление се предлага откриване на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Видин.

Откриването на филиала е по предложение на ръководството на висшето училище и съгласно проект, положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се открива в регион с демографски и икономически проблеми, с подчертана липса на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор. Подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование във Видин ще способства за по-устойчивото развитие на региона и страната.

В новооткрития филиал ще се обучават студенти по специалности от професионални направления „Педагогика на обучението по…“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“ за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна и задочна форма. 


Дата на откриване: 28.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари