Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.)

С проекта се цели привеждане в съответствие на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.). Друга цел на проекта е предлаганите промени в Инструкцията да доведат до яснота и точност при прилагането й.


Дата на откриване: 30.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари