Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с издадената от министъра на регионалното развитие и благоустройство нова Наредба № РД-02-02-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, която влиза в сила от 04.04.2017 г.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари