Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи

Проектът на Инструкция за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи е нормативен административен акт, който се издава на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците и чл. 104 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
С проекта на инструкция се определят условията и редът за взаимодействие  между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи във връзка с осъществяване на функциите им, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления. Проектът на инструкция регламентира общото ръководство и контрол при осъществяване на взаимодействието между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи, както на национално, така и на териториално ниво.
 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:  taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари