Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Проектът на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017 – 2030 г. Тя е едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014 – 2020 г. и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.

Стратегията има амбициозната цел чрез бързо, мащабно и дългосрочно развитие на системата за научни изследвания на България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се задържат младите таланти в България, да се засили интеграцията на българската наука в обществото, да се издигне международният авторитет на страната в областта на науката, и като краен резултат да се постигне икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот в страната.


Дата на откриване: 31.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 2.5.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2017 г. 07:35:39 ч.
Alex

Повече бюрокрация и по-малко наука

Становище по Стратегията на адрес : www.trifonoval.blogspot.com