Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Предлаганите промени са основно във връзка с промените в Закона за данък върху добавената стойност (обн.ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г). Промените са в следните насоки:

- разширяване обхвата на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия и за доставките на топлинна и хладилна енергия;
- прецизиране на документите за доказване на доставките в съответствие с промените в закона;
- допълване изискванията при освобождаване от ДДС при внос в съответствие с промените в чл.58, ал.1, т.6 на закона;
- разписани са условията и реда за издаване на фактура или известие към фактура от получателя от името и за сметка на доставчика, във връзка с изменението на чл.113, ал.11 от закона;
- във връзка с въведеното в закона изискване за подаване на VIES-декларациите само по електронен път са променени съответните текстове;
- променени са препратките към законовите разпоредби в текста и приложенията към правилника.


Дата на откриване: 29.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари