Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за медицинска експертиза

Обхватът на медицинската експертиза е определен в чл. 101, ал. 1 на Закона за здравето и съгласно последната редакция на тази разпоредба, която е в сила от 31.07.2010 г., включва медицинските дейности по установяване на временна неработоспособност, вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаване на професионална болест.


Дата на откриване: 6.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 6.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари