Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост

Проектът на тарифа предвижда събиране на прости такси, съобразени с разходите на администрацията за извършване на съответните административни услуги. При определяне размера на таксите са взети предвид следните ценообразуващи елементи: 

            1. Преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни   вноски);
            2. Материалните, режийните и други разходи, в това число доставка на консумативи;
            3. Разходите за управление и контрол;
            4. Разходи по събиране на таксата.
            В зависимост от срока за изпълнение на услугата предложените такси са диференцирани на такса за обикновена, бърза или експресна услуга.
            Очакваният ефект от приемането на постановлението е свързан с нормативното регулиране на таксите, които ще се събират за извършването на съответните услуги.


Дата на откриване: 5.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари