Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1201 от 2010 г. за реда за настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

Промените се налагат във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародван в ДВ, бр. 97 от 6 Декември 2016 г. Във връзка с приетите промени в чл. 44, с които се създава нова ал. 13 от ЗЧРБ е необходимо изменение и допълнение на Наредба № Iз-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци, с което да се регламентира редът за краткосрочно настаняване на чужденци в обособено за тази цел звено на специален дом за настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ – МВР. По този начин се прави ясно разграничение на настаняването по реда на чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ от настаняването по реда на чл. 44 , ал. 6 от ЗЧРБ. Доколкото настаняването в СДВНЧ се прилага единствено за целите на връщането при наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по чл. 39а, ал. 1, т 2 и т. 3 от ЗЧРБ, то целта на мярката „краткосрочно настаняване в обособено за тази цел звено на СДВНЧ“ е провеждане на действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност, както и преценка на последващите административни мерки. Необходимо е да се въведат и основания за освобождаване на настанените чужденци от обособеното звено за краткосрочно настаняване на СДВНЧ. Също така следва да се направят допълнения на разпоредбите, които въвеждат необходимите документи, които се водят в СДВНЧ, с оглед въвеждането на такива, необходими за настаняването на основание чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ.


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари