Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-207 от 15 февруари 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност (Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006 г.)

Промените се налагат с оглед привеждане на разпоредбите на инструкцията в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Закона за българските лични документи.


Дата на откриване: 18.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари