Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на МС

Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е приет на основание чл. 24, ал.1 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Предложенията за промени в Класификатора са свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по степени в обхвата на военните звания в единствени по рода си структури (стационарна опорна комуникационна система, бригадно командване, военновъздушна учебна база, център за управление и киберотбрана, група за съхранение на танкове и авиационна група) във въоръжените сили.

С предложения проект се унифицира длъжността „Заместник-началник на многопрофилна болница” за всички многопрофилни болници от състава на Военномедицинска академия.

Също така, за нуждите на Централния артилерийски технически изпитателен полигон, Стационарната комуникационна и информационна система, военни формирования от Съвместното командване на силите, Сухопътните войкси и Военновъздушните сили се разкриват специфични длъжности,  с цел повишаване на експертния и технически потенциал, с произтичащите задачи и отговорности за определените длъжности.

Променят се длъжности от Мобилната комуникационна и информационна система като се приравняват изискванията за военно звание на основния команден състав в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на „полк” и същите се уреждат  в съответствие на функционалните връзки и взаимоотношения и правилата на ръководство и контрол между структурните звена.

Разширяват се възможностите за кариерното развитие на сержантите чрез заемане на длъжности в професионална област „п6 - професионална” в съответствие с  мисията, функциите и задачите на Мобилната комуникационна и информационна система и Стационарната комуникационна и информационна система.

Измененията се предвижда да влязат в сила от 01.07.2017 г.


Дата на откриване: 24.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари