Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Основните промени, които се предлагат, са следните:

- отпада изискването за прилагане на копие от разрешението за организиране на хазартни игри при подаване на заявка за издаване на одобрение за печат на ценни книжа и се регламентира получаването му по служебен път от Държавната комисия по хазарта;
- отпада изискването за прилагане на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при подаване на заявка за издаване на одобрение за печат на ценни книжа.
Предложените промени водят до облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез намаляване броя на изискваните документи за издаване на одобрение за отпечатване на ценни книжа.
Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.


Дата на откриване: 7.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.1.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари