Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи

 

С проекта на акт се предвижда привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 2 от  Закона за българските лични документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.), където е записано, че служебни паспорти се издават на служителите от централната и териториалната администрация, изпълняващи служебни функции в чужбина. Проектът предвижда отпадане на основанието за издаване на служебни паспорти на членовете на ръководствата на националните браншови организации, сдружения и федерации, които са юридически лица с нестопанска цел, и не са част от администрацията. Предвидени са и изменения в Наредбата, които са в съответствие с актуалното заглавие на Закона за българските лични документи, изменено с „Държавен вестник”, бр. 82 от 2009 г. Предвидени са технически промени в процедурата по издаване на служебни паспорти, които ще я облекчат като се премахнат някои формални изисквания.

 

 


Дата на откриване: 26.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари