Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти

Съгласно чл. 6а, ал. 2 от Закона за здравето, националните консултанти дават консултации и становища по възложени от министъра на здравеопазването въпроси.

На това основание, дейностите, правата и задълженията на националните консултанти са определени с чл. 11 – 13 от Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти (Наредба № 47).

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 47 националните консултанти изготвят експертни становища и предоставят консултации по въпроси, свързани с: 1/ организацията, обема и необходимите ресурси за осъществяване на медицинската помощ по съответната специалност на всички нива на националната здравна мрежа; 2/ показателите за оценка на качеството и ефективността на медицинската помощ по съответната специалност; 3/ въвеждането на нови методики за диагностика, лечение и рехабилитация и 4/ анализа на състоянието и тенденциите на здравно-демографските показатели, изготвянето и реализирането на национални и местни програми и указания и предприемането на други мерки за подобряване здравния статус на населението.


Дата на откриване: 26.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари