Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2018 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2018 г. по ЗКСД в общ размер до 50 млн. лв. Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен статистически анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 2016 година, както и на извършена оценка на тенденциите за развитие на кредитирането по ЗКСД. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗКСД максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.


Дата на откриване: 27.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари