Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

На основание чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е изготвен проект на държавен образователен стандарт за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С държавния образователен стандарт се уреждат редът за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, условията и редът за определяне броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и условията и редът за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка и за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от ЗПУО.


Дата на откриване: 27.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари