Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

С проекта на наредба за изменение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Наредбата) се предлага правилата на чл. 39, ал. 4 от Наредбата да се прилагат от 1 януари 2019 г. вместо от 1 януари 2017г.

По силата на чл. 39, ал. 4 от Наредбата всички лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани на територията на лечебното заведение, се получават и отпускат от болничната аптека съгласно протокола на клиничното изпитване, а когато лечебното заведение не разполага със собствена аптека – съгласно т. 4.6 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика.


Дата на откриване: 28.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари