Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

Проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Съгласно чл. 53, ал. 6 от ЗПУО, критериите за включване в Списъка на средищните детски градини и училища се определят с акт на Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и учениците и осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти.

Действащите към момента критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, са издадена на основание и в съответствие с отменения Закон за народната просвета. Актуализирането на критериите е задължително с оглед гарантиране прилагането на ЗПУО в неговата цялост, тъй като в сега действащата нормативна уредба не се дава възможност за определяне на средищни детски градини и предвид настъпилите промени във видовете институции.


Дата на откриване: 11.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари