Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Съгласно чл. 54, ал. 5 от ЗПУО, критериите за определяне на защитени детски градини и защитени училища се приемат с акт на Министерския съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина.

Действащите към момента критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране са издадени на основание и в съответствие с отменения Закон за народната просвета.

Приемането на Постановлението е задължително с оглед гарантиране прилагането на ЗПУО в неговата цялост, тъй като в сега действащата нормативна уредба не се дава възможност за определяне на защитени детски градини.


Дата на откриване: 11.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари