Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение

Проектът на Решение е изготвен на основание чл. 38, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с чл. 67 и чл. 68, от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Съгласно държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области. Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет. Всички училища със статут на национални са държавни.


Дата на откриване: 17.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари