Обществени консултации

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

 

Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България е приета  през 1999 г. и е претърпяла три изменения.

С предлагания проект за ПМС за изменение и допълнение на Тарифата се предвиждат нови такси в резултат от въвеждането на нови процесуални действия в ЗПРПМ, ЗМГО и ЗПД. Най-многобройните изменения и допълнения са обусловени от въвеждането в ЗМГО на ново производство – по опозиция срещу регистрацията на заявена марка.

Промените в тарифата са обусловени и от приети изменения в Регламент (ЕИО) № 1768/92 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствени продукти, (сега Регламент (ЕО) № 469/2009) и влизането в сила от 26.07.2008 г., съответно от 26.01.2009 г. на чл. 7 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и относно изменението на Регламент (ЕИО) № 1768/92.

По отношение на промишления дизайн са променени таксите за експертиза, с оглед ограничаването на нейния обхват в резултат от опростяването на регистрационната процедура с промените на ЗПД, влизащи в сила на 12.02.2011 г., както и във връзка с практиката, възприета от Световната организация за интелектуална собственост, от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) – OHIM, и от другите национални европейски ведомства.

Във връзка с въведената в полза на заявителя възможност за отлагане на публикацията на регистрацията на промишлен дизайн също са въведени нови такси.


Дата на откриване: 20.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари