Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните

Законът за изменение на Закона за българската агенция по безопасност на храните със заключителни разпоредби на който се изменят всички действащи към настоящия момент закони, които са относими към функциите на Министерството на земеделието, храните и горите и правомощията на министъра и заместник-министрите е необходимо да бъде приет поради определената нова структура на Министерския съвет и по-конкретно поради преобразуването на Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Съгласно Решение за приемане на структура на Министерския съвет на 44-то Народно събрание (обн. ДВ. бр. 37 от 2017 г.) е определен едномесечен срок за уреждане на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването.

С приемането на Закона за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните ще се осигури съответствие на действащата нормативната рамка със структурата на Министерския съвет, промяна в наименованието на министерството, на длъжностите на министъра и заместник-министрите, както и създаване на нормативно основание за изменения в подзаконовите нормативни актове, които са от компетентността на министъра на земеделието, храните и горите.


Дата на откриване: 19.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари