Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на зони на движение съгласно Закона за убежището и бежанците на лицата, търсещи международна закрила в Република България

Проектът на Решение на Министерския съвет за определяне на зони на движение съгласно Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) на лицата, търсещи международна закрила в Република България, е в изпълнение на разпоредбите от ЗУБ, обнародвани в Държавен вестник бр. 97 от 6 декември 2016 г.

Предложението за определяне на зони в районите на отделните териториални поделения е в пряка връзка с изпълнение на функционалните задължения на Държавната агенция за бежанците относно законосъобразното прилагане на ЗУБ и има за цел подобряване на административния контрол по време на производството за предоставяне на международна закрила.

Проектът на Решение на Министерския съвет съдържа приложения - картови схеми с граници на определените зони на движение. 


Дата на откриване: 25.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари