Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн

 

С предлагания проект за ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн се предвижда създаване на разпоредби, съответстващи на новите изменения в Закона за промишления дизайн (ЗПрД), които предстои да влязат в сила на 12.02.2011 г.
Предлагат се промени в разпоредбите, уреждащи производството по експертиза по същество на заявките за регистрация на промишлен дизайн. С влизането в сила на измененията на ЗПрД от 12.02.2011 г. обхватът на извършваната експертиза се ограничава само до проверка на изискванията на чл. 3 и чл. 11, ал.2, т.1 ЗПрД. С оглед това отпада и изискването за публикуване на заявката за промишлен дизайн преди провеждането на експертизата. Предвидени са изменения в нормите уреждащи производството по постановяване не само на пълен, но вече и на частичен отказ на регистрацията на промишлен дизайн.
Предлагат се разпоредби, подробно уреждащи производството по нововъдедената процедура за отлагане на публикацията на регистриран промишлен дизайн.
Предвиждат се изменения в продължителността на сроковете за извършване на процесуални действия, доколкото същата се изменя с новите промени в ЗПрД.


Дата на откриване: 20.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари