Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентирано взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Предвижда се Инструкцията да отмени действащата към момента Инструкция за взаимодействие между двете ведомства, като с предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство.


Дата на откриване: 29.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари