Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 138 от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

Настоящият проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 138 от 02.06.2014 г. се внася за разглеждане във връзка с настъпилите изменения в структурата на Министерския съвет от 4 май 2017 г. Разширява се съставът на членовете на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет и се актуализират министерствата, чийто представители влизат в съвета. 

Националният съвет по демографска политика към Министерския съвет е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална междусекторна и междуинституционална демографска политика.


Дата на откриване: 29.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари