Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София

Откриването на основното звено е по предложение на ръководството на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет.

В Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма ще се извършват научни изследвания в областта на туризма, базирани на съхранени изворови източници, представляващи информационни ресурси на туризма, артефакти и недвижими културни ценности.

Институтът ще задоволява потребността от създаване на информационна среда в туризма, спомагаща изготвянето на анализи и прогнози в администрирането на туристическите организационно-управленски и изпълнителски структури.


Дата на откриване: 31.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари