Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция”

В изпълнение на чл. 18, ал. 11 от Закона за военната полиция (Обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2011 г., изм. и доп. , бр. 33 и бр. 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 86 от 2016 г.) бе разработен проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция”. С измененията на Закона за военната полиция бе въведен принципа на „абсолютната необходимост” относно използването на физическата сила и помощните средства, в съответствие с международните правила, свързани със защитата на правата на човека и националното ни законодателство.

Регламентира се използването на различните видове помощни средства, описани подробно и изчерпателно в чл. 18, ал. 3 от Закона за военната полиция, както и използването на физическа сила. Описани са основните им специфики и някои от основните техники за употреба.

Наредбата е нов нормативен акт, като такъв или сходен към настоящия момент не съществува. С тази наредба, която се издава на основание последните изменения на Закона за военната полиция, се постига и по-голяма яснота и информираност на обществото и военнослужещите относно помощните средства, които могат да бъдат използвани в регламентираните случаи.

Тази наредба създава допълнителни предпоставки и гаранции за законосъобразност в дейността на органите на служба „Военна полиция”, за защита на правата на гражданите, както и за по-добра регламентация и увереност в служебната дейност на самите военни полицаи.

Уредбата, която се въвежда с тази наредба, предвижда сходни техники и средства с тези, които се използват от органите на МВР, което е обяснимо с оглед сходството на значителен брой от изпълняваните задачи.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 1.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари