Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция №И-4/30.08.2011 за подбора на военнослужещи и гр. лица за работа в служба "Военна информация" и на Инструкция №2 от 14.07.2011 за определяне реда за създаване, използване и закриване на информ. фондове

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № И-4/30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и гр. лица за работа в Служба "Военна информация" (обн. ДВ, бр. 72 от 16.09.2011 г.) и на Инструкция № 2 от 14.07.2011 за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в Служба "Военна информация" (обн. ДВ, бр. 58 от 29.07.2011 г.)


Дата на откриване: 5.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари