Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

Необходимостта от прецизиране на разпоредбата на  чл. 25 от НДКЧ произтича и от обстоятелството, че с ПМС № 49/16.03.2017 г. бяха направени изменения и допълнения на  разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, които на практика целят да внесат необходимите уточнения и да гарантират ползването на здравните услуги в различните страни на ЕС от дългосрочно командированите служители.

Ако не се пристъпи към изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, освен че ще е налице възможност за тълкуване на текста на чл. 25, ал. 1 относно изключването от заплащане в определените размери разходи за медицинско обслужване в случаите, когато е „обезпечено безплатно медицинско обслужване“, така също ще съществува и разлика в начина, по който се регламентира ползването на здравни услуги от дългосрочно командированите служители в една и съща държава на ЕС, в зависимост от това дали командироването е по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина или по реда на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, което не би следвало да се допуска.


Дата на откриване: 7.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари