Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”

Инструкцията се издава на основание на чл. 328а., ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предложения проект на Инструкция се регламентират условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”.

С инструкцията се определят общи положения, основни процеси, процедури и принципи на работа в АСУ на ЧР. Описани са подсистемите и модулите, както и възможните роли при работа на потребителите на АСУ на ЧР. Посочени са правата и задълженията на длъжностни лица. Посочени са  условията и реда за достъп до системата, както и реда за ползване на наличните автоматизирани работни места за работа със системата.

Към момента условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители са организирани с отделни министерски заповеди и разпореждания. Чрез проекта на Инструкция се цели единност и цялостност на указанията на висшестоящ орган, които се дават до подчинени нему органи за изпълнение.


Дата на откриване: 7.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2017 г. 01:22:52 ч.
bozho

Съобразяване със Закона за електорнното управление

Наредбата трябва да бъде съобразена със Закона за електорнното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Като минимум трябва да бъде направена препратка, че регистърът се изгражда и поддържа съгласно НОИИСРЕАУ.