Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

Основен мотив за предлаганите изменения и допълнения в законопроекта е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти, респективно предотвратяване на злоупотребите с ДДС.

 


Дата на откриване: 12.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юни 2017 г. 11:21:45 ч.
nenchosp

Непропорционално завишени глоби; допълнителна административна тежест за обект продаващ течни горива

Така описаните изменения имат силно негативен характер, тъй като има множество субективни причини, които могат да покажат резултат леко извън нормите. Тези причини варират от плътност на горивото, температура, скорост на помпата за зареждане и други. Включително и факта, че повреден разходомер е сравнително доста честа повреда, която не винаги се забелязва веднага. 
 
Увеличаването на паричните санкции срещу бензиностанциите, ще ги направи уязвими на още една увеличена санкция, риска от която е много голям поради описаните по-горе причини. Това от своя страна ще затрудни обектите, които желаят да бъдат лоялни и да спазват закона. Именно за тях подобни санкции са непосилни и пресилени. 
 
Що се отнася до член 44 и 45 е абсурдно последващата проверка да бъде заявявана и от ремонтирания обект, и от лицето извършило ремонта. Това създава дублиране за подаването на една и съща информация. Достатъъчно е последващата проверка да бъде заявена от лицето извършващо ремонта. В противен случай се рискува работата на ДАМТН да бъде допълнително обременена с обработка на две заявления, които са идентични по съдържание.