Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2015 г. изм. и доп., бр. 88 от 2016 г. и

При извършен преглед на приетите нормативни актове от Министерския съвет, внесени от министъра на младежта и спорта за периода 27.01.2017 г. – 27.04.2017 г., бе установено, че с § 26 от Заключителните разпоредби на Постановление № 56 на Министерския съвет от 24.03.2017 г., обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г., в сила от 31.03.2017 г., е изменен чл. 96 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (НДКТСД). При прегледа се установи, че не е спазена предвидената в Закона за нормативните актове (ЗНА) и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) процедура за съгласуване на предложения проект на акт.


Дата на откриване: 13.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 26.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари