Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Основната цел на проекта е да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията на Министерството на здравеопазването (МЗ). Това се налага поради констатиране на дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и на щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на МЗ към настоящия момент.

Проблемите са възникнали поради това, че настоящите функции и структура на МЗ са определени в началото на 2015 г. и оттогава не са актуализирани съобразно приоритетите в работата на МЗ. 


Дата на откриване: 16.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари