Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означение е изготвен от Патентно ведомство на Р България с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

С оглед на прилагането на европейското законодателство, проектът на закон предвижда прекратяване на регистрацията на географските означения за земеделски продукти и храни, направена по реда на ЗМГО. Регистрацията на тези продукти и храни ще се извършва единствено по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, съгласно процедурата, предвидена в Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица.


Дата на откриване: 19.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2017 г. 14:50:12 ч.
Yivanova

Коментар по становището на адв. Милена Табакова

Здравейте,

абсурдно е да се твърди, че защита на географски означения изобщо е била придобита, за да бъде тя отнета, при положение, че липсват "законно придобити права върху индустриална собственост". Наличието на Регламент с пряко приложение, препятства придобиването на каквито и да било права, съответно те по силата на Регламента просто не съществуват.  В този смисъл и доколкото придобити права изобщо липсват, не подлежи на никакво съмнение, че с или без промяна в ЗМГО, закрила и регистрация на географски означения за земеделски продукти или храни може се получи единствено на ниво ЕС и всякакви  референции към други международни актове е меко казано неуместна.

Адв. Йоанна Иванова-Представител по индустриална собственост