Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който има за цел да се защитят интересите на обществото чрез:

- ефективно противодействие на корупцията;

- създаване на гаранции, че лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната;

- предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.

От заинтересованите страни се очаква да дадат предложения и коментари по основните направления, посочени в структурата на законопроекта, както и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в бъдещия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Дата на откриване: 23.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари