Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 30.07.2012 г.

Изменената структурата на ЦВО и подчинените военни окръжия, които са органи за водене на военен отчет, не отговаря на текстовете на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.

Не са конкретизирани регистрите и част от тях не са дефинирани, с което се затруднява прецизното и ефективно водене на военния отчет на българските граждани и техника.

Не са регламентирани задълженията на военните формирования и структурите по отчета на ресурсите с мобилизационно назначение и резервистите от доброволния резерв.

В част от разпоредбите на Наредбата не са определени редът за действие и отговорностите на органите по водене на военния отчет.

1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Централно военно окръжие е анализирало извършваните дейности по военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, в резултат на което се налагат промени за подобряване на работата по водене на отчета.

Не са извършвани последващи оценки на въздействие на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време.


Дата на откриване: 23.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари