Обществени консултации

Проект на Инструкция за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи

Основната цел на инструкцията за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи е оптимизиране и повишаване ефективността на конвойната дейност, изпълнявана от полицейските органи в МВР, като в по-голяма степен се отчита спецификата на дейността, изпълнявана от различните структури в МВР. С извършените изменения и допълнения се цели и повишаване на икономичността по отношение на използваните сили и средства, създаване на по-ефективни механизми за изпълнение на дейността.


Дата на откриване: 29.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари