Обществени консултации

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България отразява политиката на Правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната. Стратегията трябва да подпомогне развитието на българската наука за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.

Националната стратегия за научни изследвания в Република България е основен документ, който ще осигурява стабилна рамка за развитието на изследователските институции, научната и иновационната дейност в България. Тя поставя цели и посочва мерки за осигуряване на по-високо качество на изследванията  и иновациите, включително за създаване на подходяща среда и насърчаване на бизнеса да инвестира в научни разработки.


Дата на откриване: 2.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 16.2.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 февруари 2011 г. 10:22:12 ч.
midilev

Предложение

Мнение за Национална стратегия за научните изследвания 2020г. Привет на модераторите на портала и администраторите по министерства! Автор съм на мега технологии по Роботизирани Комплекси за екологично производство на плодове и зеленчуци на открити ио закрити площи с предназначение основно за прясна консумация. Технологиите са интердисциплинарни свързани с използването на зелената енергия, логистиката в транспорта - накратко пълна автоматизация( роботизация) на производствените процеси от подготовката за производство до доставката до крайния потребител чрез вендинг машини. В Роботизираните Комплекси има заложени инсталации за добив на био газ, фотоволтаични инсталации, елекрически автомобили и други. Варианти на Роботизираните комплекси, с изменения и допълнения имат приложение в технологии за разминиране на минни полета! Принципът на крачене заложен в преместването на отделните технологии има приложение в преодоляване на стълбища от рингови инвалидни колички.

03 февруари 2011 г. 10:22:51 ч.
midilev

Допълнение към предложението

Предстои ми участие в HUDEM2011 http://www.ctro.hr/eng/menu/news/article/iarp-hudem-2011-162.html Надявам се тази година да има субсидираща организация която да ми усигури участието намясто а не както предните два пъти само с доклади дистанционно. Субсидиращата организация http://www.nsf.gov/eng/roboticsorg/ Осигурява субсидии на организации и научно изследователски институти. До този момент в България няма организация която да застане зад мен. Относно стартирането на дейността по създаването на демонстрационни проекти е необходимо, създаването на ново научно звено извън БАН и извън гр. София. Подходящо място е Район Централен Южен поради факта че Тракийската низина е зеленчуко производителният район на Европа по вкусови качества. Има достатъчно финансови средства като субсидии от ЕС, както и от други водещи страни в Света които могат да бъдат привлечени. Като генератор на идеи е редно да съм освободен от бумащина и бюрокрация за да съм ефективен

03 февруари 2011 г. 10:24:02 ч.
midilev

следващо допълнение

какви са ми потенциалните възможности- със сертификат на МЕНСА съм IQ -168. Като защита на интелектуалната собственост имам приоритет за откритие от WIPO. Необходимият екип за стартиране на дейността може бързо да бъде мобилизиран и сглобен! С уважение: Марин Мидилев Innovation Consultant http://projects.despark.com/043-MarinMidilev/