Обществени консултации

Проект на заповед за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и редът за тяхното изплащане на държавни

Заповедта се издава на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. С нея се определят размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и редът за тяхното изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 4.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари