Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете

Във връзка с удължаването на периода на действие на руската забрана за внос на някои селскостопански продукти, в това число на плодове и зеленчуци, Европейската комисия издаде Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1165 за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове (ОВ, L170, 1.07.2017). Делегираният акт урежда периода на прилагане на временните извънредни мерки до 30 юни 2018 г. или до достигане на допустимите за подпомагане количества продукти в съответната държава членка. Подпомагат се производителите на ябълки, круши, сливи, портокали, клементини, мандарини, лимони, праскови и нектарини, череши и райски ябълки. Не се предвижда подпомагане за производителите на зеленчуци и някои видове плодове, които не са трайни насаждения и производството им се адаптира по-лесно към пазарните условия. Въз основа на редовен мониторинг и оценка на състоянието на пазара на Съюза, Комисията е установила, че пазарната ситуация за тези насаждения се е подобрила.

 И в новия регламент се предвижда подпомагане за признати организации на производители (ОП) и за  производителите, които не са членове на ОП при същите условия, както в регламентите за извънредни мерки прилагани през първите три години на забраната. Всяка държава членка, в това число и България, може да прилага предвидените мерки за количества до 2 000 тона от един или повече от допустимите продукти.

С предложения проект на наредба се урежда прилагането на мерките: „изтегляне от пазара” за безплатно предоставяне на плодове и зеленчуци на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода и „изтегляне от пазара“ за храна за животни. Производителите на плодове, които искат да приложат мерките, подават исканията в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие". Наредбата предвижда приемът на искания за изтегляне от пазара да бъде прекратен при достигане на определения за страната лимит.

С проекта се предвижда отмяна на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете, с която се уреждаше прилагането на Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921 по отношение на временните извънредни мерки в сектора на зеленчуците и плодовете прилагани до 30 юни 2017 г. 


Дата на откриване: 5.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари