Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С проекта на Решение се предлагат промени в модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, с които се актуализират граничните стойности на разходите, извършени от институцията, при които се възстановява пълният размер на обезщетенията.

Промяната е в съответствие с увеличението на минималната работна заплата за страната и на началните работни заплати на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Изменението на модула се налага и във връзка с влизането в сила на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на министъра на образованието и науката за нормиране и заплащане на труда.


Дата на откриване: 6.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари