Обществени консултации

Проект на Постановление за преобразуване на Физическия факултет и Техническия Колеж - Смолян във Физико- технологичен факултет

С проекта на Постановление се предлага преобразуване на Физическия факултет и Техническия колеж – Смолян, в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет.

Преобразуването на звената е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на проект, положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Във Физико-технологичния факултет ще се провежда обучение на студенти по специалности от общо пет професионални направления: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Физически науки и Педагогика на обучението по… за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование и „магистър“.

Целта на преобразуването е консолидиране на университетската структура за по-ефективно използване на наличните ресурси.


Дата на откриване: 6.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари