Обществени консултации

Проект на Наредба за обектите, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

С проекта се цели да се регламентират видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и институции в предучилищно, училищно и висше образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите и редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките. В резултат от прилагането на нормативната уредба се цели повишаване на сигурността в обектите, с което да се създадат по-високи нива на превенция.


Дата на откриване: 7.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари